Prijava

Da bi se uspješno prijavili na takmičenje morate:

* popuniti prijavu;

* postaviti YouTube snimke – može da bude sve u jednom video snimku, a može da bude više različitih snimaka,

* postaviti/ubaciti sliku rodnog lista ili pasoša – može da bude skenirano, a može da bude obična slika;

* uplatiti 25 eura donacije;

NAPOMENA:

🎶 KADA SVE TO POPUNITE I POŠALJETE PRIJAVU NA NAŠE TAKMIČENJE – MORATE DOBITI:

* 1 POVRATNI MAIL, GDJE SE ZAHVALJUJEMO NA PRIJAVI – UKOLIKO NISTE DOBILI NAŠ POVRATNI MAIL, ONDA PRIJAVA NIJE PROŠLA. PROBAJTE SE PONOVO PRIJAVITI ILI NAM SE JAVITE NA NAŠ MAIL.

*2 POTVRDNI MAIL KOJI MORATE DOBITI JESTE POTVRDA DA STE USPJEŠNO UPLATILI DONACIJU OD 25 EURA.