Izjava o sigurnosti

Dobrodošli u internet trgovinu Piano BiH te na sve informacije, servise i produkte dostupne putem internetska stranice čija je adresa Pianobih.com (“Pianobih.com”). Pod korisnikom se u ovoj Politici sigurnosti razumijeva fizička osoba koja pristupa Internet Trgovini, bilo da djeluje u vlastito ime, u tuđe ime ili u ime pravnog lica. SIGURNOST INTERNET TRGOVINE Kao i […]

Dobrodošli u internet trgovinu Piano BiH te na sve informacije, servise i produkte dostupne putem internetska stranice čija je adresa Pianobih.com (“Pianobih.com”).
Pod korisnikom se u ovoj Politici sigurnosti razumijeva fizička osoba koja pristupa Internet Trgovini, bilo da djeluje u vlastito ime, u tuđe ime ili u ime pravnog lica.
SIGURNOST INTERNET TRGOVINE
Kao i mnoge druge, Piano BiH primjenjuje SSL certifikat u cilju zaštite podataka u prenosu.
Upotreba važećeg certifikata je ilustirana ikonicom katanca koji se nalazi u lijevom uglu adresnog polja vašeg internet preglednika, gdje je prikazana i web adresa Internet Trgovine. Ilustracija katanca može biti drugačija, zavisno o internet pregledniku kojeg koristite – npr. Chrome, Firefox, Edge, Safari ili drugi.
Banka prihvatilac sa kojom radimo primjenjuje sigurnosne standarde uključivo PCI i 3DS.
Pianobih.com na svojoj stranici ne prikuplja niti čuva brojeve kartica korisnika, i mi ih NIKADA nećemo tražiti od vas.
KORISNIČKI RAČUN NA INTERNET TRGOVINI
Primjer politike sigurnosti web trgovine V1.1
Ukoliko ste registrirali svoj račun na Pianobih.com, za potrebe pristupa povlaštenim informacijama na njoj, odnosno korisničkom računu na istoj, svakom korisniku se mogu pridružiti korisničko ime i pristupna šifra, zajednički nazvani “pristupni podaci”.
Unosom svojih pristupnih podataka na Pianobih.com – korisnik pristupa personaliziranim informacijama i odabranim servisima Pianobih.com.
Radi vlastite sigurnosti, korisnicima Pianobih.com se savjetuje da barem jednom godišnje ažuriraju pristupnu šifru za istu, da šifra uvijek bude jedinstvena – odnosno da se ne koristi za pristup drugim internet sadržajima i korisničkim računima, te da bude dugačka i snažna (čine je slučajna kombinacija slova, znakova i brojeva).