Izjava o privatnosti

Dobrodošli u internet trgovinu pianobih.com te na sve informacije, servise i produkte dostupne putem internetska stranice čija je adresa pianobih.com (“Piano BiH”). Pod korisnikom se u ovoj Izjavi o privatnosti razumijeva fizička osoba koja pristupa Internet Trgovini, bilo da djeluje u vlastito ime, u tuđe ime ili u ime pravnog lica. PRAVA I DUŽNOSTI KORISNIKA […]

Dobrodošli u internet trgovinu pianobih.com te na sve informacije, servise i produkte dostupne putem internetska stranice čija je adresa pianobih.com (“Piano BiH”).
Pod korisnikom se u ovoj Izjavi o privatnosti razumijeva fizička osoba koja pristupa Internet Trgovini, bilo da djeluje u vlastito ime, u tuđe ime ili u ime pravnog lica.
PRAVA I DUŽNOSTI KORISNIKA INTERNET TRGOVINE
Korisnik je dužan na Piano BiH uvijek unositi tačne i ažurne podatke na dan unosa, a po promjeni podataka blagovremeno ih ažurirati na istoj. Korisnik je dužan čuvati pristupne podatke od neovlaštene upotrebe, te ih ne otkrivati trećim licima.
Unosom podataka na Piano BiH korisnik daje saglasnost na uslove i način obrade podataka iz ove Izjave o privatnosti, te izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da podaci uneseni tokom korisničke registracije budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi Piano BiH.
Korisnik Piano BiH može podnijeti pisani zahtjev za uklanjanjem svojih ličnih podataka, što će biti i učinjeno na način i opsegu koji ne narušava normalan i zakonit rad Internet Trgovine.

Korisnik može otkazati prijem promotivnih poruka Piano BiH. Međutim, njihovim otkazivanjem ne isključuje se prijem obavijesti Piano BiH, poput obavijesti i prodaji i slično.
Primjer izjave o privatnosti za web trgovinu V1.5
Upotrebom Piano BiH na bilo koji način, korisnik prihvata njene Uslove korištenja.

UPOTEBA PRIKUPLJENIH PODATAKA
Za potrebe normalnog rada Piano BiH prikupljaju se osnovni podaci o njenim korisnicima koji su nužni za izvršenje i-li unaprijeđenje usluga i realizaciju narudžbi Piano BiH. Primjeri tih podataka su puno ime i email korisnika, adresa za dostavu i drugo.
Kao i mnogi drugi internet servisi, Piano BiH koristi kolačiće, male tekstualne računarske datoteke koje se smještaju na vaš računar kada posjetite neku internetsku stranicu. Koristimo ih kako bismo prepoznali vaš računar, unaprijedili korisničko iskustvo Piano BiH, analizirali posjet Piano BiH, te zapamtili tekući ciklus u procesu obrade vaše narudžbe. Kolačiće možete onemogućiti na svom računaru, ali to može spriječiti normalan rad Piano BiH.
Lični podaci korisnika će biti korišteni u svrhu realizacije aktivnosti Piano BiH, poput obrade narudžbi i plaćanja, slanja obavijesti putem elektronske pošte, promocije ponude Piano BiH, i u druge svrhe se neće koristiti bez prethodne saglasnosti korisnika. Osim svojim dobavljačima u cilju realizacije narudžbe i plaćanja, Piano BiH ne otkriva niti ustupa trećim licima podatke o svojim korisnicima.
Piano BiH na svojoj stranici ne prikuplja niti čuva brojeve kartica korisnika.

KORISNIČKI RAČUN NA INTERNET TRGOVINI
Piano BiH se obavezuje štititi podatke o korisnicima Piano BiH, i poduzimati sve razumne mjere u cilju zaštite privatnosti ličnih podataka.
Za potrebe pristupa povlaštenim informacijama na Piano BiH, odnosno korisničkom računu na istoj, svakom korisniku se mogu pridružiti korisničko ime i pristupna šifra, zajednički nazvani “pristupni podaci”.
Unosom svojih pristupnih podataka na Piano BiH – korisnik pristupa personaliziranim informacijama i odabranim servisima Piano BiH.
Radi vlastite sigurnosti, korisnicima Piano BiH se savjetuje da barem jednom godišnje ažuriraju pristupnu šifru za istu, da šifra uvijek bude jedinstvena – odnosno da se ne koristi za pristup drugim internet sadržajima i korisničkim računima, te da bude dugačka i snažna (čine je slučajna kombinacija slova, znakova i brojeva).