Suzana Bevada-Sijarić

Suzana Bevada-Sijarić, rođena 1977. g. u Mostaru, gdje završava niže i srednje muzičko obrazovanje (glavni predmet: klavir). Muzičku akademiju u Sarajevu upisala je 1999.g. na odsjeku za solistički klavir u klasi van.prof. Olane Sijarić, gdje 2005.g. diplomira. Magistarski studij klavira apsolvira s najvišom ocjenom na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi van.prof. Dragana Opančića.  Stručno […]

Suzana Bevada-Sijarić, rođena 1977. g. u Mostaru, gdje završava niže i srednje muzičko obrazovanje (glavni predmet: klavir). Muzičku akademiju u Sarajevu upisala je 1999.g. na odsjeku za solistički klavir u klasi van.prof. Olane Sijarić, gdje 2005.g. diplomira. Magistarski studij klavira apsolvira s najvišom ocjenom na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi van.prof. Dragana Opančića.

 Stručno se usavršavala na međunarodnim kursevima: Prag-Wien-Budapest 2003.g. (prof.Peter Topercer) i 2004 g. (prof.Noel Flores); Seminaru muzičkih pedagoga i nastavnika u Dubrovniku (prof. Vladimir Krpan 2006. i Vladimir Bockariov 2011.), te učestvovala na workshopovima koje su vodili renomirani pijanisti poput: Lovre Pogorelića, Mykole Suka, Jurija Kotta, Aleksandre Romanić, Borisa Kraljevića, Ruben Dalybaltayana, Rite Kinke, Vlado Milošević, Julie Gubaidulline i dr.
 Kao solista i kamerni muzičar S.B.-S višestruko je nastupala u BiH, te Grčkoj, Hrvatskoj, Kataru i Srbiji.
Godine 2000. S.B.-S je predstavljala BIH na Medjunarodnom Festivalu žena umjetnica Mediterana u Solunu; 2003.g. nastupala je kao solista sa Mostarskim simfonijskim orkestrom (dirigent: Marija Ramljak), te je nastupila na festivalima: Majske muzičke svečanosti (2010.), Glazbena tribina u Opatiji u okviru SONEMUS ansambla izvodeći kompozicije bh. kompozitora Josipa Magdića, Dine Rešidbegovića i Ališera Sijarića (2012.), Sarajevo Chamber Music Festival 2016 i Piano festu Tattile (2018.). Kao kamerni muzičar djeluje u duetu sa violinisticom YeongJu Jeong.
Od 2004.g. S.B.-S radi kao profesorica klavira na OMBŠ «Novo Sarajevo», gdje aktivno učestvuje u školskim koncertnim aktivnostima, a njeni su učenici predstavljali školu na svim značajnijim javnim predstavljanjima i koncertima škole. Na domaćim i internacionalnim pijanističkim takmičenjima njeni učenici osvojili su brojne specijalne, prve, druge i treće nagrade. Također, njeni učenici su svirali u značajnim dvoranama poput Musikverein (Beč), Mozarteum (Salzburg), Casa di Verdi (Milano), te aktivno učestvovali na raznim pijanističkim festivalima i majstorskim radionicama.
Za svoj pedagoški rad i uspješnu koncertnu djelatnost, dva puta je dobila specijalno priznanje direktora škole, kao i priznanja za ostvarene pedagoške rezultate na međunarodnim pijanističkim takmičenjima.
Bila je član žirija na domaćim takmičenjima u više navrata.